COVID19-Richtlijnen touringcarvervoerders

Bekijk alle informatie op de website van de KNV

Met zekerheid, veilig op weg!

Ja, daar mag u op rekenen als u in een touringcar van een Keurmerk Touringcarbedrijf op stap gaat: met vakantie, een dagje uit, of naar een bijzondere gelegenheid. Goed en betrouwbaar vervoer, daar gaat het om.

Een touringcarbedrijf moet aan veel strenge eisen voldoen, wil het een keurmerkerkenning krijgen. Zodra deze verkregen is, worden er regelmatig controles uitgevoerd door diverse instanties, waaronder de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Zij controleren niet alleen het bedrijf maar ook de touringcars én de chauffeurs die in dienst zijn. Wanneer er niet wordt voldaan aan de eisen, wordt een bedrijf geschorst of de erkenning wordt ingetrokken.

Het keurmerk wordt steeds voor één kalenderjaar verleend. De erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf is te zien aan de touringcar: deze moet aan de buitenzijde voorzien zijn van keurmerkstickers van het lopende kalenderjaar.

Keurmerkchauffeur

De keurmerkchauffeur is een veelzijdige, ervaren professional. Naast chauffeur zal hij/zij ook klaarstaan als uw gastheer/-vrouw, soms als reisleider en uw aanspreekpunt. De chauffeur beschikt over alle verplichte diploma's en soms zelfs meerdere. Kortom, een betere vakman of kan men zich niet wensen. De verplichte rij- en rusttijden zorgen ervoor dat de keurmerkchauffeur altijd uitgerust achter het stuur zit. Daarnaast moet hij/zij iedere vijf jaar een rijvaardigheidstest afleggen bij het CBR-CCV.

Milieubewust onderweg

Op welke manier men ook reist, het milieu wordt hoe dan ook belast. Wie echter met de touringcar reist, zorgt voor een lagere belasting van het milieu. Een vliegtuig verbruikt voor dezelfde afstand tot vier keer zoveel energie per passagier als de touringcar, en een volle touringcar vervangt al gauw 20 tot 25 personenwagens. Overigens wordt elke touringcar bij de jaarlijkse keuring ook gecontroleerd op energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen.

Donwload SKTB folder Contact opnemen